1.1. Agenda

1.1.1. Day 1

Estimated Time

Topic

15m

Kwestie organizacyjne: przedstawienie się, przerwy, spreadsheet

75m

Przygotowanie środowiska do pracy: github, git, python, doctest

30m

Zadania testowe ewaluujące umiejętności użytkownika

90m

Live Coding rozwiązań zadań i demonstracja funkcji IDE, tj.

debugging, praca z VCS, refactoring, dokumentacja i typy, sygnatury funkcji

90m

Type Annotation

120m

Daty, czas i strefy czasowe

1.1.2. Day 2

Estimated Time

Topic

150m

Praca z plikami CSV: (dane nierelacyjne i relacyjne)

120m

Praca z plikami JSON (proste struktury danych, daty i czas,

zagnieżdżone dane relacyjne

15m

Serializacja i deserializacja danych z Pickle

135m

Bazy danych: (zapis, odczyt, kursory, relacje, indeksy)

1.1.3. Day 3

Estimated Time

Topic

180m

Wyrażenia regularne (re)

30m

Enumeracja (enum)

90m

Dataclasses (dataclasses)

120m

Przeciążanie operatorów

1.1.4. Day 4

Estimated Time

Topic

120m

Zadanie samodzielne z programowania obiektowego (Smok)

240m

Live Coding rozwiązań zadań i demonstracja dobrych praktyk

OOP, architektury aplikacji jak również funkcji IDE, tj. debugging, praca z VCS, refactoring, dokumentacja i typy, sygnatury funkcji

60m

Moduły i pakiety (venv, pip, zipapp)

1.1.5. Day 5

Estimated Time

Topic

45m

Logowanie zdarzeń (logging)

120m

Rozpakowywanie (w przypisaniu, parametrów, argumentów,

assignment expression, parameter syntax)

120m

Matematyka, statystyka, losowość i problemy precyzji

15m

Lokalizacja i internacjonalizacja (locale, i18n, l10n)

30m

Parametry linii poleceń (argparse)

90m

System operacyjny (os, pathlib, tempfile, subprocess)